Virtueel Museum Zuidas

Visie Beeldende Kunst Zuidas

De Zuidas is een nieuw, stedelijk gebied in Amsterdam en een lokatie voor internationaal opererende bedrijven.

Dit is de presentatie van de visie en de eerste plannen van de Programmaraad Beeldende Kunst Zuidas over het kunstbeleid voor de Zuidas. Bij de conceptuele tekst heb ik een visueel essay gemaakt.

2001